به گزارش افکارنیوز،

«سرگئی ویرشینین» معاون وزیر خارجه روسیه امروز اظهار داشت: ادلب در نهایت باید به کنترل دولت سوریه درآید.

وی با اشاره به یادداشت روسیه و ترکیه درخصوص ادلب گفت که این یادداشت باید اجرا شود. فضا به سوی بهتر شدن پیش می رود.

معاون وزیر خارجه روسیه افزود: روسیه و ترکیه مرزهای منطقه عاری از سلاح در استان ادلب را تعیین کردند و رایزنی ها و همکاری های خوبی میان نظامیان ترکیه و روسیه وجود دارد و این افراد پس از امضای این سند چندین بار با یکدیگر نشست برگزار کردند.

وی درخصوص سلاح های سنگین و گروه های افراطی گفت: مسکو، خارج کردن سلاح های سنگین و گروه های افراطی از ادلب را امری ممکن می داند و ما می دانیم که این ماموریت بزرگی است.