به گزارش افکارنیوز،

سید احمد الوداعی، مدیر موسسه حقوق‌بشر و دموکراسی بحرین گفت فشار بر زندانیان سیاسی زن در زندان شهرک عیسی در بحرین افزایش یافته است و این زندانیان در معرض مجازات‌های جمعی قرار دارند.

وی در صفحه توئیتر خود نوشتت: مریم البردولی، رئیس زندان زنان شهرک عیسی، شماری از زندانیان را پس از ضرب و جرح، برای مدت 23 ساعت در حبس انفرادی قرار داده و حق سه تماس تلفنی در هفته را به دو تماس کاهش داده است. وی همچنین امکان تماس آنها با وکلایشان را لغو کرده است. ملاقات با زندانیان نیز از پشت موانع صورت می گیرد.

هاجر منصور و نجاح الشیخ و مدینة علی سه زندانی سیاسی زن در زندان شهرک عیسی به اتهام برگزاری شعائر مذهبی به مناسبت عاشورا توسط مریم البردولی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.