به گزارش فارس، شبکه "راشاتودی" خبرداد: به دنبال نشت رادیواکتیو در یک تأسیسات هستهای جنوب کالیفرنیا که برق ۱.۴ میلیون خانوار این ایالت آمریکایی را تأمین میکند، منجر به تعطیلی یکی از رآکتورهای این نیروگاه هستهای شد.

علیرغم آنکه مقامات آمریکایی اصرار دارند که همه امور در سایت هسته‌ای " سان اونفور " به خوبی پیش می‌رود اما این اولین باری نیست که نیروگاه هسته‌ای مسائل جدی درباره امنیت در آمریکا مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، تعطیلی این رآکتور هسته‌ای مقامات ایالت کالیفرنیا را وادار کرد که عملیات بخش ۳ این نیروگاه را متوقف کنند و بخش ۲ از این ایستگاه هسته‌ای نیز در زمان بروز این رخداد به منظور به روز شدن، خاموش بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در تحلیل خود اعلام کرد که از سال ۲۰۰۵ تاکنون ۱۱۳ مورد هشدار در تأسیسات هستهای کالیفرنیا مشاهده شده است که می توان دلیل برخی از آنها را فرسودگی است.