دبیرکل سازمان ملل متحد صبح امروز از طریق گذرگاه بیت حانون "ایرز" واقع در شمال نوار غزه، وارد غزه شد و مردم غزه نیز با پرتاب کفش و چماق از وی استقبال کردند.

به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های خبری فلسطین، ده‌ها نفر از خانواده‌های اسرا و شهدای فلسطین در گذرگاه بیت‌حانون(ایرز) تجمع کرده و به سمت خودروی حامل " بان کی‌مون " کفش، سنگ و چماق پرتاب کردند.

بان کی‌مون با دیدار با خانواد‌های شهدا و اسرای فلسطینی در غزه مخالفت کرده است.

شاهدان عینی گفتند که خانواده‌های اسرا و شهروندان خشمگین فلسطینی با پرتاب کفش از کی‌مون استقبال کرده و شعار " خوش نیامدی کی‌مون " را سر دادند.

فلسطینیان خشمگین همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: نقش سازمان ملل در ربوده شدن نمایندگان پارلمانی ملت فلسطین چیست؟ نقش شما در خصوص گرسنگی، محاصره و تخریب خانهها چیست؟ اسرای فلسطینی در سلولهای انفرادی از سازمان ملل می خواهند برای پایان دادن به اسارت آنها اقدام کند، دست از جانبداری از اسرائیل بردارید.