به گزارش افکارنیوز،

ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز دوشنبه 16 مهر در امان با آوی گابای، رئیس حزب اردوگاه صهیونیستی و رئیس حزب کار اسرائیل دیدار کرد. این دیدار این سؤال را را به ذهن متبادر می کند که چرا پادشاه اردن به عنوان رأس هرم قدرت سیاسی در اردن به جای دیدار با حزب لیکود و حامیان رژیم صهیونیستی با حزب اردوگاه صهیونیستی و حزب کار دیدار می کند؟ احزابی که رقیب نتانیاهو محسوب می شوند. این دیدار چه پیامی را در عرصه سیاسی در خود دارد؟

پیام دیدار پادشاه اردن با رئیس حزب اردوگاه صهیونیستی

پادشاه اردن به جای آنکه با احزاب حاکم و حامیان نتانیاهو دیدار کند با احزاب چپگرای اسرائیل دیدار کرده است احزابی که به طرح دو دولت اعتقاد دارند. اگر طرح دو دولت مبنا قرار گیرد دیگر مشکلاتی که در ازای وطن بدیل برای اردن به وجود می آید، گریبانگیر اردنی ها نخواهد شد. لذا پادشاه اردن با احزاب چپ دیدار می کند تا این پیام را برساند که با معامله قرن، تشکیل یک کشور یهودی و «وطن بدیل» مخالف است.

البته پادشاه اردن مخالفت خود را طی یکسال گذشته نیز با میانجیهای مختلف به آمریکاییها و صهیونیستها اعلام کرده است و تبعاتی هم برای او داشته است یکی از تبعات این مخالفت پادشاه اردن با «معامله قرن » آمریکایی اعتراضاتی بود که ابتدای تابستان 2018 برای پادشاه اردن به وجود آمد. حال او با اقداماتی از این دست پیام مخالفت خود را به آمریکاییها و صهیونیستها می رساند.