به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه، دفتر موقت طارق الهاشمی اعلام کرد بیش از ۵۰۰ وکیل برای دفاع از وی و محافظانش که متهم به دست داشتن در اقدامات تروریستی شده اند، اعلام آمادگی کرده اند.

دفتر موقت الهاشمی در بیانیه ای اعلام کرد معاون رئیس جمهوری عراق روز گذشته جمعی از وکلای عراقی را به حضور پذیرفت که آمده بودند به نیابت از ۵۲۵ وکیل آمادگی خود را برای دفاع از الهاشمی و محافظان وی که متهم به حمایت از تروریسم هستند، اعلام کردند.

بر اساس این بیانیه، این وکلای همسو با معاون فراری رئیس جمهوری عراق نارضایتی خود را از پخش اعترافات تکان دهنده محافظان الهاشمی در رسانه ها در خصوص دست داشتن آنها در اقدامات تروریستی به دستور الهاشمی ابراز کرده اند.

این وکلای وابسته به الهاشمی در موضعی غیر قابل توجیه خواستار دخالت رژیمهای عربی درامور داخلی عراق شده و محاکمه الهاشمی را به زعم خود سبب فروپاشی روند سیاسی عراق خوانده اند.

در وکلا اعلام کردند: از اتحادیه عرب، سازمان ملل متحد و نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد می خواهیم فورا برای جلوگیری از وخامت اوضاع و فروپاشی روند سیاسی دخالت کنند.

این وکلا مدعی شده اند محاکمه الهاشمی که یکی از رهبران ملی عراق و عنصر فعال و مسئول در روند سیاسی به شمار می رود، کودتا علیه روند سیاسی و قانون اساسی است.

خاطر نشان می شود طارق الهاشمی که پس از صدور حکم بازداشتش به سبب حمایت از اقدامات تروریستی، به منطقه کردستان در شمال عراق گریخته است، همچنان با تسلیم خود به دستگاه قضایی مخالفت می کند، پس از آنکه شورای عالی قضایی عراق با درخواست وی برای انتقال پرونده اش به منطقه کردستان مخالفت کرد، در اقدامی سئوال برانگیز خواستار انتقال پرونده خود به کرکوک یا خانقین شده است.