به گزارش افکارنیوز،

دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات عراق بحث و تبادل نظر کردند.

عبدالمهدی و صالح همچنین در خصوص مسأله تشکیل دولت آتی عراق گفتگوهایی را انجام دادند.

دو طرف در این دیدار همچنین در خصوص بهبود وضعیت خدمات رسانی، ایجاد فرصت های شغلی و راهکارهای همکاری میان قوای مختلف جهت جامه عمل پوشاندن به مطالبات مردمی، بحث و تبادل نظر کردند.