به گزارش افکارنیوز،

حیدر العبادی نخست وزیر عراق و سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت در جریان نشست مشترک خود بر ضرورت کمک کردن به دولت آتی برای حرکت در مسیر سازندگی و تحقق ثبات امنیتی در این کشور تاکید کرد.

دو طرف در این نشست در خصوص اوضاع سیاسی کشور و روند تشکیل دولت و اهمیت تقویت تلاش ها برای محافظت از دستاوردهای محقق شده در عراق طی دوره گذشته رایزنی کردند.

العبادی روز سه شنبه تاکید کرده بود که دولت عراق تا آخرین روز مسئولیت خود و آغاز به کار دولت بعدی به وظایف و مسئولیتهای خود عمل خواهد کرد.