به گزارش افکارنیوز،

«پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان در گفتگو با روزنامه استاندارد درباره بحران مهاجرت اظهار داشت: ملی گرایی در اروپا در آینده به شدت افزایش پیدا می کند و به همین دلیل باید ریشه های ملی گرایانه مردم را تقویت کنیم.

وی در ادامه افزود: ثبات سیاسی در کشورها زمانی محقق و مستحکم می شود که دولت ها تمام سرمایه و توان خود را برای شهروندان کشورهای خود هزینه کنند. اگر قرار باشد بودجه کشورها برای امورمهاجران هزینه شود این مقدار از آنچه که سهم شهروندان است، کاسته می شود.

وزیر خارجه مجارستان همچنین خاطر نشان کرد: اتریش و مجارستان نگاه و چشم انداز همسویی درباره موضوع مهاجرت دارند. دو کشور خواهان منع ورود مهاجران به کشورهای اروپایی بوده و در همین راستا بر تشدید کنترل مرزهای اروپایی تاکید دارند.

سیارتو با بیان اینکه ما  خود را بیشتر از مجارستانی بودن اروپایی می دانیم، گفت: در شرایط کنونی اروپا مسیر اشتباهی را برای موضوع مهاجرت انتخاب کرده و اکنون ما ملزم هستیم تا تغییراتی در این شرایط ایجاد کنیم.