افکار نیوز : در اکراین دمای هوا به منفی ۲۸ درجه رسید و سواحل دریای سیاه منجمد شد. بدلیل سرمای بیش از حد هوا در بند اودسا واقع در اکراین آبهای این دریا در ساحل منجمد شد.

در نتیجه سرمای بیش از حد هوا تعداد بسیاری منجمله ۴۳ تن جان باختند. ۷۲۰ تن نیز که با خطر یخزدگی مواجه شدند، در بیمارستانها بستری گردیدند.

مقامات مسئول با برپایی ۱۷۳۰ چادر گرمایشی در سطح شهر به توزیع مواد غذایی و نوشیدنی گرم در بین بی خانمانها پرداختند.