به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، بانك مركزی آمریكا با انتشار این گزارش درباره خطرهای ناشی از بحران مالی در منطقه یورو برای اقتصاد آمریكا، هشدار داد.

در گزارش بانک مرکزی آمریکا آمده است که اقتصاد این کشور همچنان تحت تاثیر بحران بدهی ها در کشورهای اروپایی آسیب پذیر است و در مرحله خطر به سر می برد.

این در گزارش آمده است: رشد اقتصادی آمریکا که از تابستان سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز شده است، تا کنون با موفقیت چندانی روبرو نبوده و این رشد آهنگ کُندی داشته است.

بانک مرکزی آمریکا در گزارش خود تاکید کرد، شرایط همچنان بحرانی است و آمریکا باید بیش از پیش وضعیت اقتصادی جهان را از نزدیک رصد کند.

گزارش بانک مرکزی آمریکا درباره بحران اقتصادی در این کشور در حالیست که واشنگتن و کشورهای اروپایی این روزها بیش از گذشته یکدیگر را به منشاء آغاز این بحران متهم می کنند.

'آنگلامركل' صدراعظم آلمان چندی پیش در نشست اقتصادی 'داووس' سوییس تاكید كرد كه آمریكا منشا بحران اقتصادی و مالی كنونی در جهان است.