براساس تحقیقاتی که یک مرکز نظرسنجی دولتی در روسیه انجام داده است میخائیل گورباچف و بوریس یلتسین منفورترین رهبران این کشور در یک قرن گذشته بوده اند.

به گزارش افکار نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر در این نظرسنجی که مرکز تحقیقاتی VTsIOM انجام داده است تنها چهارده درصد از سوال شوندگان در پاسخ به این پرسش که سیاست های کدامیک طی صد سال گذشته توانسته است منجر به پیشرفت کشور شود از گورباچف نام بردند و هفده درصد نیز گفتند سیاست های یلتسین در این زمینه موفق بوده است.

نتایج این نظرسنجی شبیه نتایج نظرسنجی دیگری است که سال دو هزار و هفت توسط همین مرکز انجام شده بود.

در این نظرسنجی همچنین شصت و یک درصد از سوال شوندگان سیاست های ولادیمیر پوتین رئیس جهمور روسیه را بین سال دو هزار تا دو هزار و هشت کاملا مثبت توصیف کردند که در مقایسه با نظرسنجی انجام شده در سال دو هزار و هفت، شش درصد کاهش داشته است.

پنجاه و چهار درصد از سوال شوندگان نیز دیدگاهی مثبت را درمورد سیاست های دمیتری مدودف رئیس جمهور کنونی روسیه مطرح کردند.