به گزارش افکارنیوز،

یوشیهیده سوگا به خبرنگاران گفت این مانورها می توانند به تقویت نظامی روسیه در این چهار جزیره که شامل اِتوروفو می شوند، منجر گردد.

دولت روسیه روز دوشنبه به وزارت خارجه ژاپن گفت این مانورها از روز چهارشنبه آغاز شده و تا روز شنبه ادامه خواهند یافت.

روسیه کنترل این جزایر را در اختیار دارد ژاپن هم بر آنها ادعای حاکمیت دارد دولت ژاپن مدعی است که این جزایر بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو این کشور هستند و می گوید که این جزایر پس از جنگ جهانی دوم بطور غیرقانونی اشغال شده اند.

سوگا تاکید کرد مانورهای نظامی برنامه ریزی شده روسیه با موضع ژاپن سازگاری ندارد او گفت برای رفع اساسی این مشکل، لازم است که خود مساله قلمرو حل و فصل شود.

او اضافه کرد که دولت ژاپن بر اساس خط مشی خود بطور بی وقفه به مذاکرات با روسیه، اول با حل و فصل مساله حاکمیت این جزایر و بعد امضای یک پیمان صلح ادامه خواهد داد.