فارس: به نقل از ریانووستی، "فرانسوا اولاند" در جریان سخنرانی در کنفرانسی در خصوص خانه سازی در مرکز نمایشگاهی در پاریس توسط یک زن فرانسوی مورد حمله قرار گرفت و از سوی او به سمتش آرد پاشیده شد.

بر اساس این گزارش، این زن پلاکاردی را به همراه خود داشت که با توجه به مندرجات آن می خواست به دلیل بی‌عدالتی رخ داده در حق وی در رابطه با پرونده ای در شهر " لیل " فرانسه اعتراض کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پلیس زن مهاجم را بازداشت و از محل سخنرانی بیرون برد.