به گزارش افکارنیوز،

صهیونیستها همچنان به اقدامات خود در بازداشت سریالی شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در همین راستا به شهرک «طولکرم» واقع در کرانه باختری یورش بردند.

صهیونیستها در جریان این حمله وحشیانه، منازل فلسطینیان در طولکرم را مورد هجوم قرار دادند.

شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست در حمله به طولکرم شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.