به گزارش افکارنیوز،

پاپ فرانسیس امروز درجه کشیشی را از دو کشیش شیلیایی به خاطر تجاوز جنسی به کودکان گرفت. این تصمیم بعد از دیدار میان پاپ و رئیس جمهور شیلی در واتیکان انجام گرفت. تصمیمی که پاپ فرانسیس در این باره گرفته غیرقابل اعتراض و قطعی است.

کلیساهای کاتولیک سراسر جهان در حال حاضر با بحران هایی از جمله سوء استفاده جنسی از افراد زیر سن قانونی مواجه هستند که این رسوایی ها باعث افزایش بی اعتمادی به کلیسا شده است. این رسوایی بزرگ علاوه بر کلیساهای شیلی، گریبان کلیساهای سراسر آمریکا، استرالیا و ایرلند را هم گرفته است.

پاپ فرانسیس پیشتر در سفری که به ایرلند داشت برای همه جرم و جنایت هایی که کلیسای کاتولیک در حق مردم مرتکب شده است – از جمله موارد بی شمار آزار زنان و کودکان به دست کشیش های کاتولیک—از مردم عذرخواهی کرد. وی همچنین از ناتوانی مقامات کلیسا برای مقابله با این سوء استفاده های جنسی ابراز شرمساری و انزجار کرد.