به گزارش افکارنیوز،

به استناد نظرسنجی‌ها در آمریکا، نارضایتی از عملکرد رئیس جمهور این کشور افزایش یافته است.

فقط سه هفته تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا باقی مانده است. جمهوری‌خواهان برای باقی ماندن در مسند قدرت نهاد قانونگذاری آمریکا به شدت تلاش می‌کنند. این درحالی است که نظرسنجی‌ها نشان دهنده کاهش اقبال مردم آمریکا به دونالد ترامپ جمهوری‌خواه است.

در نظرسنجی اخیر سی‌ان‌ان، 57 درصد آمریکایی‌ها اعلام کردند از عملکرد رئیس جمهور کشورشان ناراضی هستند. در همین حال، 43 درصد اعلام کردند از عملکرد ترامپ راضی هستند.

میزان نارضایتی از عملکرد ترامپ در میان زنان آمریکایی شدیدتر است بطوری که در این نظرسنجی 61 درصد زنان آمریکایی اعلام کردند از عملکرد ترامپ ناراضی هستند و فقط 36 درصد عملکرد ترامپ را مثبت ارزیابی کردند.

دموکرات‌ها بسیار امیدوار هستند که بتوانند با تکیه بر آرای زنان آمریکایی، شمار بیشتری از کرسی‌های کنگره را در انتخابات پیش روی به دست آورند.