به گزارش افکارنیوز،

«رجب طیب اردوغان» گفت: امیدوارم بتوانیم به فرجامی برسیم که به زودی زود نتیجه ای منطقه ای به ما بدهد. زیرا تحقیقات در خصوص بسیاری از موارد از جمله مواد سمی و مواردی که با رنگ روی آنها پوشانده شده در حال انجام است.

روز گذشته بازسان ترک وارد کنسولگری عربستان در استانبول شده و این محل را مورد تفتیش قرار دادند. به گزارش برخی رسانه ها این بازرسی هشت ساعت طول کشیده است.