به گزارش افکارنیوز،

او در حالی چنین واکنشی به تحریم های اروپا علیه روسیه نشان داده است که پیشتر متئو سالوینی، معاون نخست وزیر ایتالیا در گفتگو با نمایندگان صنعت تولید این کشور تحریم ها علیه روسیه را «پوچ» خواند و اعلام کرد شرکت های ایتالیایی در پی این تحریم ها ضربه دیده اند.

در ماه اوت، احزاب حاکم ایتالیا اعلام کردند که نباید روسیه را به عنوان یک تهدید، بلکه به عنوان یک شریک اقتصادی و تجاری شناخت.

در ماه ژوئن، سران اتحادیه اروپا موافقت کردند تحریم های اقتصادی جدیدی علیه روسیه اعمال کنند. آمریکا نیز در واکنش به آنچه دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا خوانده و همچنین به دنبال الحاق کریمه به روسیه، تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده است. این در حالی است که پس از همه پرسی سال 2014 در شبه جزیره کریمه، با رأی 97 درصد از مردم، این منطقه (کریمه) به روسیه الحاق شد.