به گزارش افکارنیوز،

دو طرف پس از انجام این دیدار در نشست خبری مشترک حضور یافتند تا به پرسش های خبرنگاران پاسخگو باشند.

جبران باسیل در جریان این نشست خبری تأکید کرد: امیدواریم دولت های جدید لبنان و عراق هرچه سریعتر تشکیل شوند. 

باسیل همچنین به بازگشایی گذرگاه النصیب در مرزهای سوریه و اردن اشاره کرد و گفت: امیدواریم پس از این رویداد، شاهد رونق اقتصادی در مرزهای سوریه و عراق نیز باشیم. 

وزیر خارجه لبنان اظهار داشت: ملت های لبنان و عراق موفق شدند با تکیه بر ایدئولوژی فرهنگی خود بر افراطی گری پیروز شوند. 

وی افزود: بازگشت آوارگان عراقی به خانه و کاشانه خود و آغاز روند بازسازی عراق دو ضرورت مهم است که نمی توان آنها را به هیچ مسأله ای مشروط کرد.