به گزارش افکارنیوز،

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روز چهارشنبه اعلام کرد از هر هفت کودکی که در هر یک از کشورهای عضو این سازمان زندگی می کنند، نزدیک به یک کودک در فقر زندگی می کند و میزان فقر کودکان در 10 سال اخیر در دو سوم این کشورها افزایش یافته است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در یادداشتی که به مناسبت روز جهانی ریشه کنی فقر (17 اکتبر) منتشر کرد، تصریح کرد میزان فقر کودکان به طور متوسط برای دوره 2016-2015 در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 13.4 درصد برآورد شده است که از هر هفت کودک یک کودک را شامل می شود؛ این در حالی است که میزان فقر در میان جمعیت عمومی 11.8 درصد است.

میزان فقر کودکان به ویژه در شیلی، اسپانیا، آمریکا، سرزمینهای اشغالی و ترکیه بالا است و در آنها از هر پنج کودک بیش از یک کودک در فقر پولی به سر می برد که این آمار تقریبا بیش از هفت برابر دانمارک یا فنلاند است.

بر اساس این یادداشت که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سال 2007 را به عنوان سال مرجع در نظر گرفته است. فقر کودکان در نزدیک به دو سوم کشورهای عضو این سازمان در مدت 10 سال افزایش یافته است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خاطر نشان کرد "اسلوواکی از سال 2007 با 5/4 درصد افزایش، بیشترین میزان افزایش فقر کودکان را داشته است. اما کشورهایی مانند فرانسه، مجارستان، یونان، ایتالیا، لیتوانی و سوئد نیز با افزایش دو درصدی یا بیشتر افزایش میزان فقر نسبی کودکان را شاهد بوده اند".

در سال 2014 از هر دو کودک فقیر، یک کودک دارای پدری بود که در سراسر سال کار تمام وقت نداشت و از هر 10 کودک هشت کودک نیز دارای مادری بود که چنین وضعی داشت.