به گزارش افکارنیوز،

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه اتهام آمریکا مبنی بر اینکه یک زن روس برای تاثیر گذاشتن بر انتخابات میان دوره ای کنگره تلاش می کند را شرم آور خواند.

اخبار بین الملل - بر اساس این گزارش، یک زن روس به اتهام دخالت در انتخابات آمریکا از جمله انتخابات پیش‌روی این کشور از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی برای مدیریت افکار عمومی، متهم شده است.

بر اساس دادخواست ارائه شده، «النا آلکسیونا خوسیاینوا» که برای یک شبکه اجتماعی روسی کار می‌کرد، توسط «رابرت مولر» مامور ویژه پرونده، تحت تعقیب قانونی قرار گرفت.

بر اساس این پرونده، این زن روس به کمک به کنترل سرمایه گذاری‌های روسیه برای ساخت پست‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی با هدف نشان دادن خشم و تفرقه میان رای دهندگان آمریکایی متهم است.