به گزارش افکارنیوز،

احزاب مخالف دولت اتریش در واکنش به قتل خاشقجی، خواستار بسته شدن هرچه سریع تر مرکز ملک عبدالله در وین شدند. وزیر امور خارجه اتریش نیز در پاسخ اعلام کرد: اکنون مراحل قانونی این کار آغاز شده است.

«پیتر پیلتز»، رئیس حزب فهرست پیلتز از احزاب مخالف دولت اتریش، در بیانیه ای که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد: «رژیم عربستان سعودی با قتل جمال خاشقجی از خط قرمز خارج شده است و اکنون اتریش باید اقدام کند».

پلیتز افزود:‌ ما هفته آینده در نشست مجلس درخواست بسته شدن هرچه سریعتر مرکز ملک عبدالله را ارائه خواهیم کرد. ما همچنین خواستار بسته شدن همه موسسات سعودی ها به ویژه در بخش های اموزشی در اتریش هستیم. همچنین، مراکز متعلق به سعودی ها باید بازرسی شوند.

این نماینده مجلس گفت: دولت اتریش باید از عربستان سعودی فقط توضیحات نخواهد، بلکه باید پیامد این اقدامات را به آنان اعلام کند.

وزیر امور خارجه اتریش نیز درخصوص درخواست احزاب مخالف دولت برای بسته شدن هرچه سریعتر مرکز ملک عبدالله گفت: اکنون مراحل قانونی این کار آغاز شده است.

الما زادیج، سخنگوی سیاست خارجی فهرست پیلتز هم گفت: توضیحات کنونی عربستان که خاشقجی در یک درگیری در محل کنسولگری کشته شده غیرقابل قبول و باور است. سران سعودی پیش از این، بارها گفتند که این خبرنگار کنسولگری را ترک کرده است.