به گزارش افکارنیوز،

وزارت دفاع آلمان با انتشار دستورالعملی هرگونه ارتباط بین نیروهای ارتش و نمایندگان پارلمان آلمان را ممنوع اعلام کرده است.

در دستورالعمل ابلاغ شده وزارت دفاع آلمان آمده است: نیروهای ارتش به منظورانجام گفتگوهای کاری با نمایندگان پارلمان باید از معاونت وزارت دفاع کسب اجازه کرده و در صورت موافقت مراحل بعدی برای انجام گفتگوها را طی کنند.

این در حالی است که «ولفگانگ هملیش» رئیس کمیسیون دفاع آلمان با اعتراض به دستورالعمل جدید وزارت دفاع اظهار داشت: وزارت دفاع آلمان باید هرچه زودتر این دستورالعمل را ملغی کند، زیرا هیچ توجیه قانونی ندارد.

وزارت دفاع آلمان هنوز واکنشی نسبت به اظهارات رئیس کمیسیون دفاع در پارلمان نشان نداده است.