به گزارش افکارنیوز،

سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان اینکه روند تشکیل دولت این کشور با مانع روبرو شده باشد را تکذیب کرد.

وی افزود: داستان به بحث پستها نیز بلکه مربوط به ترکیب دولت و اینکه چگونه باشد، است. انشاء الله ظرف دو یا سه روز قصه مشخص خواهد شد. سنی ها مستقل حزب بزرگی نیستند که درخواست نماینده در دولت داشته باشند اما اگر آنها را جمع کنیم که فراکسیونی باشند می توان درباره آن گفتگو کرد.

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان بیان کرد: تلاش برای تشکیل کابینه در جریان است و این موضوع محالی نیست و حل می شود.

شایان ذکر است که سعد حریری قبلا از تشکیل دولت در اسرع وقت خبر داده بود.