به گزارش افکارنیوز،

 پایگاه اینترنتی الشرق الاوسط در شماره امروز خود نوشت: احمد الطیب، شیخ الازهر در کنفرانسی با عنوان "اسلام و غرب.. تنوع و تکامل" در دانشگاه الازهر مصر که با حضور عالمان دینی از کشور‌های مختلف برگزار شد، گفت: برخی از افراد که خود را به دین نسبت می‌دهند به دلیل درک اشتباه از دین، به ادیان آسمانی ضربه زده اند.

وی افزود: مسلمان که به رفتار‌های خشونت آمیز متهم می‌شوند به مانند دیگران قربانی تروریسم هستند. ریشه‌های تروریسم در اسلام و ادیان دیگر نیست بلکه در سیستم‌های جهانی است که از دین، ارزش و اخلاق برای مسائل مادی خود استفاده می‌کنند.

شیخ الازهر بیان داشت: سکوت مشکوک در برابر تروریسم به گروه‌های مسلح امکان داده است اسلام و جنایات تروریستی خود را به یکدیگر نسبت بدهند. این گروه‌ها از اسامی دینی برای فریب و جذب جوانان استفاده می‌کنند.

وی همچنین گفت: متاسفانه سکوت در برابر تروریسم و اقدامات این گروه‌ها باعث شده است اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خشونت و اسلام را به یکدیگر مرتبط بدانند.

او تاکید کرد: هدف از کنفرانس امروز عبور کردن از تصاویر کلیشه‌ای درباره اسلام و مسلمین و رسیدن به یک فهم مشترک مبتنی بر اصول علمی و واقعی و به دور از اتهام زنی رسانه هاست که عمدتا اسلام را به افراط گرایی و تروریسم نسبت می‌دهند.