به گزارش افکارنیوز،

«یهوشواع تیتلبوم» کارشناس امور عربستان از دانشگاه بار ایلان در فلسطین اشغالی که به خوبی جمال خاشقجی را می شناسد، اعلام کرد: خاشقی که در کنسول کشورش در استانبول کشته شد، اسرائیل را به رسمیت نمی شناخت و در سال ۲۰۱۵ در تویتی نوشت: «یهودی ها تاریخی در فلسطین ندارند از این رو اقدام به اختراع دیوار ندبه کردند».

این کارشناس صهیونیست در ادامه نوشت: خاشقجی با همکاری مخفی عربستان با اسرائیل با این توجیه که ریاض نیازی به آن ندارد، مخالفت کرد و بر این باور بود که هر گونه رابطه با اسرائیل به وجهه عربستان در جهان عرب ضربه می زند. خاشقجی دوست اسرائیل نبود اما با گفتگو با اسرائیلی ها هم مشکلی نداشت.

تیتلبوم افزود: خاشقجی به شکل وحشیانه کشته شد و تلاش های نظام سعودی برای سرپوش گذاشتن بر آن به شوکت بین المللی عربستان و حاکم فعلی آن محمد بن سلمان ضربه زد. از بین رفتن جایگاه بین المللی ریاض تاثیر منفی بر نقش آن به عنوان یکی از قدرتهای اصلی منطقه ای در تقابل با ایران دارد.

رونین پرگمان تحلیلگر امور راهبردی و امنیتی در روزنامه یدیعوت آحارونت که روابط قوی با منظومه امنیتی تل آویو دارد نیز گفت: با وجود اینکه زوایای کامل کشته شدن خاشقجی تا به این لحظه مشخص نشده است؛ اما عربستان و ولیعهد آن محمد بن سلمان ضربه مهلکی خورده است که تبعات زیادی در کل خاورمیانه به دنبال خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا قادر به تایید اتوماتیک وارش نیست.