به گزارش افکارنیوز،

عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق در واکنش به رای اعتماد مجلس به 14 وزیر کابینه عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور گفت: امید داریم که کابینه دولت منتخب باب خیری برای دوره ای سرشار از دستاورد و کار و تلاش بی وقفه برای برآورده کردن خواسته ها و انتظارات مشروع ملت عراق باشد.

وی افزود: همزمان با تبریک به ملت عراق و نخست وزیر و وزیران منتخب به خاطر این گام مترقی، بر لزوم این نکته تاکید می کنیم که هیئت وزیران عرصه ای برای رعایت منافع عالی ملی و مقدم شمردن آن بر همه منافع تنگ نظرانه باندی باشد.

عمار حکیم همچنین آرزو کرد که "دولت عادل عبدالمهدی برنامه دولتی خود را با دقت اجرا کند".

وی همچنین بار دیگر "حمایت خود ازدولت منتخب" تاکید کرد.

مجلس نمایندگان عراق چهارشنبه شب به 14 وزیر کابیه عادل عبدالمهدی و نیز برنامه دولت رای اعتماد داد.

هشت وزارتخانه دیگر شامل (کشور، دفاع، دادگستری، برنامه ریزی، آموزش عالی و تحقیقات علمی، تربیت، مهاجرت و مهاجرین و فرهنگ) به خاطر اختلاف درباره آن هنوز تعیین تکلیف نشده است.