به گزارش افکارنیوز،

«مایکل دی هیگینز» ۷۷ ساله روز شنبه ۲۷ اکتبر با کسب ۸۲۲،۵۶۶  رأی موافق و شکست پنج رقیب انتخاباتی خود، بار دیگر به ریاست جمهوری ایرلند برگزیده شد. 

هیگینز در خصوص پیروزی خود گفت: «مردم بر مبنای اینکه کدام روایت از فرهنگ ایرلندی در داخل و خارج این کشور بازتاب پیدا کند، انتخاب خود را کرده اند».

ایرلند حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفرجمعیت دارد و دارای نظام پارلمانی است. رئیس‌جمهور که رئیس دولت است برای یک دوره ۷ ساله انتخاب می‌شود و می‌تواند برای دو دوره پیوسته نیز انتخاب گردد.