به گزارش افکارنیوز،

محمود الزهار گفت که برخی کشورهای عربی به جای عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی، باید با مقاومت فلسطین، سوریه و لبنان و ملت های این کشورها روابط برقرار می کردند.

وی عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم اشغالگر صهیونیستی را ننگی بزرگ خواند.

محمود الزهار خاطرنشان کرد که دشمن صهیونیستی از وضعیت ناگوار حاکم بر کشورهای عربی برای پیشبرد اهداف خود بهره می برد اما در نهایت این رژیم شکست خواهد خورد و معامله قرن نیز کاملا در راستای منافع این رژیم است.

الزهار تصریح کرد: آنان که مال و دارایی خود را در اختیار دشمنان ما که فرزندانمان را به قتل می رسانند، قرار می دهند، جنایتکار و توطئه گر هستند.