به گزارش افکارنیوز،

«صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت در سخنان خود تاکید کرد منطقه ما بعد از آنکه تبدیل به میدان کشتار و درگیری و تسویه حسابها شده در یک مرحله استثنایی بسر می برد.

اخبار بین الملل - وی در ادامه افزود: ما بر حفظ نظام دموکراتیک خود و دفاع از آن تاکید داریم و باید این نظام را از هر اقدام تجاوزکارانه ای مصون نگه داریم.

امیر کویت همچنین تاکید کرد: از دولت و مجلس می خواهم به مسیر خود در خصوص تحقق اصلاحات اقتصادی ادامه دهند و بهبود موقتی اوضاع اقتصادی که به دنبال افزایش قیمت نفت حاصل شده باعث نشود روند حمایت از آینده فرزندان این کشور دچار اختلال شود.