به گزارش افکارنیوز،

نظرسنجی هریس برای مرکز مطالعات سیاسی آمریکا در دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد ۴۶ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نامی از حزب جمهوری‌خواه تاکید دارند به دونالد ترامپ بیش از این حزب وفادار هستند و در مقابل ۲۵ درصد طرفدار خود حزب جمهوری‌خواه هستند. ۱۸ درصد هم هوادار دو طرف هستند و ۹ درصد هم طرفدار ویژه هیچکدام نبودند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد میزان محبوبیت حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای اولین بار در یک سال گذشته مساوی شده است. حمایت از این دو حزب ۴۱ درصد است. میزان محبوبیت جمهوری‌خواهان از دسامبر حرکت صعودی نشان می‌دهد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به صورت سیستماتیک میزان بالایی از حمایت جمهوری‌خواهان را به خود اختصاص می‌دهد و براساس نظرسنجی‌ها محبوبیت او در میان جمهوری‌خواهان حدود ۹۰ درصد است.

در حالیکه بیش از چهار تن از ۱۰ رای‌دهنده به نظرسنجی هریس معتقدند که رای در انتخابات کنگره نشانه‌ای از مخالفت با رئیس‌جمهوری آمریکاست، بیش از یک‌سوم معتقدند که رای آنها از روی حمایت خواهد بود.

مارک پن، از موسسه نظرسنجی هریس می‌گوید: اکنون حزب جمهوری‌خواه، حزب ترامپ است. او نامزدی حزب جمهوری‌خواه را هم بابت سلطه بر رهبران سنتی قدیمی به دست آورد. رای‌دهندگان به چهره‌ای مخرب علیه وضعیت کنونی نیاز داشتند و او همین فرد است.