به گزارش افکارنیوز،

در ابتدا که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از پنتاگون درخواست کرد نیرو‌هایی را به مرز جنوبی اعزام کند می‌خواست این نیرو‌ها وظایفی را اجرا کنند که از نظر مقامات وزارت دفاع عملیات اجرای قانون بودند. جواب پنتاگون به این درخواست منفی بود.

به گفته دو منبع آگاه، وزارت کشور آمریکا از پنتاگون خواسته بود نیرو‌های ذخیره‌ای را در اختیار آن‌ها بگذارد که در صورت نیاز برای کنترل جمعیت و رفت و آمد آن‌ها و همچنین برای تامین امنیت کارکنان گمرک و حفاظت از مرز آماده باشند. این نیرو‌ها برای رسیدگی به شرایطی اختصاص داده می‌شوند که گروهی از مهاجران آمریکای مرکزی که درخواست پناهندگی دارند به سوی مرز آمریکا در حرکت هستند. پنتاگون درخواست دولت ترامپ را در ۲۶ اکتبر رد کرد.

درخواست مذکور رد شد، چون وزارت دفاع (پنتاگون) بر این باور بود که نیرو‌های در حال خدمت اختیار انجام چنین ماموریتی را ندارند مگر اینکه رئیس جمهور اختیارات آن‌ها را افزایش دهد.

نیرو‌های در حال خدمت آمریکا از اجرای قوانین داخلی منع شده‌اند مگر اینکه شرایط اضطراری پیش بیاید؛ اما ترامپ بار‌ها با تاکید بر اینکه مهاجرت خطراتی را به همراه دارد این موضوع را مطرح کرده است که نیرو‌های مذکور را برای تقویت مرز به کار بگیرد.

ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت: نیرو‌ها باید به مهاجرانی که به آن‌ها سنگ پرتاب می‌کنند، شلیک کنند. او گفت: ماموران باید سنگ‌ها را به عنوان اسلحه در نظر بگیرند و راهپیمایی گروه سه هزار نفره مهاجران به سوی آمریکا را «تهاجم» توصیف کرد.