به گزارش افکارنیوز،

نظرسنجی موسسه Ifop که امروز یکشنبه منتشر شده نشان می دهد حزب جبهه ملی به رهبری «مارین لوپن» حمایت ۲۱ درصد از مردم فرانسه را دارد و این در حالی است که در ماه آگوست حمایت از این حزب افراطی ۱۷ درصد بود.

بر همین اساس حمایت از جنبش در حرکت به ۱۹ درصد رسیده در حالی که این میزان در ماه آگوست ۲۰ درصد بود.

حمایت از راست های افراطی در فرانسه در حالی رو به افزایش است که حامیان این رویکرد در کشورهای مختلف غربی توانسته اند به موفقیت هایی دست پیدا کنند.