به گزارش افکارنیوز،

بر اساس این دستور، «عیسی بن سعد الجفالی النعیمی» به عنوان وزیر دادگستری، «عبدالله بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی» به عنوان وزیر محیط زیست، «علی بن احمد الکواری» به عنوان وزیر تجارت و صنعت، «یوسف بن محمد العثمان فخرو» به عنوان وزیر توسعه اداری و کار و امور اجتماعی و «سعد بن شریده الکعبی» به عنوان وزیر امور انرژی تعیین شدند.

همچنین بر اساس این دستور، «حسن بن لحدان الحسن المهندی» به عنوان رئیس دادگاه استیناف و «مسعود بن محمد العامری» به عنوان مشاور رئیس دفتر معاون امیر قطر انتخاب شدند.