به گزارش افکارنیوز،

منابع رسانه ای عربی فاش کردند که عربستان با نام یک شرکت اسپانیایی دست کم ۵۰۰ تانک مرکاوا از رژیم صهیونیستی خریداری کرده است.

بر اساس این گزارش این تانک ها به نام اسپانیا خریداری شده، اما «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به صورت نقدی هزینه این تانکها را پرداخت کرده است، و تانک ها از طریق نیروی دریایی اسپانیا و طی شش ماه به ارتش عربستان تحویل داده می شود.

همچنین قرار است از طریق همین شرکت اسپانیایی افسران صهیونیست اقدام به آموزش نظامیان سعودی جهت استفاده از تانک ها کنند.

ولیعهد عربستان تلاش دارد، هزار دستگاه تانک دیگر از نوع مرکاوا را از رژیم صهیونیستی خریداری کند تا یک لشکر کامل زرهی متشکل از یک هزار و ۵۰۰ تانک مرکاوا، در اختیار داشته باشد.

براساس این گزارش، این بزرگ ترین خرید تسلیحاتی محرمانه عربستان از اسرائیل است که بواسطه یک شرکت اسپانیایی انجام می شود.