به گزارش افکارنیوز،

تصاویر ماهواره‌ای جدید از سایت هسته‌ای پونگی ری نشان می‌دهد که چندین عملیات پاکسازی مقطعی در این مرکز انجام شده که شامل خروج چوب از ساختمان‌های تخریب‌شده در ماه می سال گذشته در راستای عملیات تعطیلی سایت است. بخش اعظم این فعالیت در محدوده تحت حمایت مدیریت، مرکز فرماندهی مرکزی و محدوده سربازخانه‌های مجاور است.

جاده دسترسی قدیمی به محدوده پرتال شرقی اصلی که از آزمایش 2006 به بعد رها شده بود به‌دلیل رانش زمین امکان دسترسی خودروها به آن میسر نبود.