به گزارش افکارنیوز،

جنگ از یک ساعت پیش شدت گرفته است. تا هنوز هیچ نیروی کمکی نیز به این منطقه فرستاده نشده است.

طالبان مجهز با سلاح های سنگین، تانک و دوربین های دید در شب هستند.

به گزارش این رسانه، اگر حمایت فوری هوایی صورت نگیرد، احتمال بروز فاجعه نیز وجود دارد.