به گزارش افکارنیوز،

«ایمن سوسان» معاون وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: مردم سوریه قبل از هر کس دیگری شایسته مشارکت در بازسازی کشورشان هستند و از این رو تمامی عوامل تشویقی و درخواست های مربوط به این افراد با هدف بازگشت آنها به سوریه و مشارکت در روند بازسازی ارائه شده است.

سوسان از بازرگانان سوری که به خاطر تروریسم و شرایط موجود ناگزیر به ترک کشور شده اند، خواست برای مشارکت در راه اندازی چرخ تولید به کشورشان بازگردند.

معاون وزیر خارجه سوریه خاطرنشان کرد که فضای بین المللی با وجود دروغ پراکنی ها و تهمت زدن ها تغییر کرده است. سوریه در حال حاضر محیط مناسبی برای سرمایه گذاری در همه زمینه ها به شمار می رود.

سوریه در هفت سال گذشته شاهد جنگ داخلی و حضور گروه های تروریستی حمایت شده از سوی کشورهای غربی- عربی بوده که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره در داخل و خارج این کشور بر جای گذاشته است.