به گزارش مهر، وزارت خارجه روسيه در بيانيه اي که آن را بر روي وب سايت خود قرار داده گزارشهاي برخي رسانه ها درباره زد و بندهاي سياسي اين کشور با غرب در منطقه و قرباني شدن برخي کشورها را نادرست خواند و از آن ابراز تاسف کرد.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود به مقاله نشریه «آرگیومنتی نیدلی» درخصوص اوضاع سوریه و پیرامون ایران و زد و بندهای سیاسی درباره آنها اشاره می کند و می نویسد: ناچاریم با تأسف خاطرنشان کنیم که «آرگیومنتی نیدلی» با استناد به منابع افشا نشده به نشر اکاذیب غیرمنصفانه و کاملاً بی‌اساس در مورد برخی «بده بستان ها» بین روسیه و آمریکا در مورد سوریه و ایران پرداخته است.

[باید این نکته را عنوان کنیم که] هیچ چیزی نمی‌تواند به اندازه ادعای توافق کشور ما با عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در ازای عدم دخالت غرب در امور سوریه از حقیقت به دور باشد.

در ادامه این بیانیه آمده است: محاکمه نشر این اکاذیب را به وجدان نویسندگان آنها وامی‌گذاریم.

روسيه به دقت و پيگيرانه اصول حقوق بينالمللي را رهنمود قرار داده و هر تلاشي براي تحميل نسخههاي بيگانه براي تنظيم بحران داخلي سوريه را غير قابل قبول تلقي ميکند. تنظيم بادوام فقط از راه گفتگوي مستقيم و گسترده حکومت و اپوزيسيون و بدون هر نوع شروط مقدماتي ممکن ميشود.وزارت خارجه روسيه مي گويد: در مورد ايران هم موضع روسيه به خوبي معلوم است.