به نوشته روزنامه رسالت،عمرو موسي در يک گفتگوي خبري در الجزيره اعلام کرد: در صورتي که در انتخابات رياست جمهوري مصر پيروز شود در راستاي بهبود اوضاع اقتصادي اين کشور تلاش خواهد کرد.وي در خصوص ديگر برنامههاي خود اظهار داشت که به توافقنامه صلح ۱۹۷۹ با رژيم صهيونيستي پايبند خواهد بود و با اسلامگراياني که پارلمان را در اختيار دارند همکاري خواهد کرد.

موسی خاطرنشان کرد: من معتقدم شورای نظامی قدرت را به نهادهای غیر نظامی واگذار خواهد کرد چرا که اگر خلاف این امر صورت گیرد برای همه فاجعه بار خواهد بود. نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر با بیان اینکه روابط حسنی مبارک با واشنگتن در راستای منافع ملی مصر نبود گفت: من گفتگوهای استراتژیک با آمریکا را آغاز خواهم کرد و به عقیده من به نفع هیچ کشوری نیست که با آمریکا رابطه بدی داشته باشد.

وی در خصوص اوضاع داخلی مصر نیز تصریح کرد: من خواهان برقراری دموکراسی کامل و اصلاحات گسترده در مصر و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی هستم و این دموکراسی باید مسائلی همچون حقوق بشر، آزادی های عمومی و استقلال دستگاه قضائی را در بر داشته باشد.

نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري مصر در ادامه گفت: من نمي توانم اين حقيقت تلخ که ۵۰ درصد شهروندان مصر زير خط فقر قرار دارند را ناديده بگيرم و معتقدم تمامي سياست خارجي، منطقه اي و داخلي مان بايد تعيين شود.