به گزارش فارس در ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ادامه مواضع ضدسوری و اظهارات مداخله جویانه خود در امور داخلی سوریه بار دیگر دولت بشار اسد را تهدید کرد.

اردوغان با اشاره به وقایع اخیر در شهر حمص سوریه اظهار داشت که سوریه یک همسایه معمولی برای ترکیه نبوده و مردم سوریه نیز برای ترکیه مردمی معمولی محسوب نمی شوند و در هر متر مربع خاک سوریه، دولت ترکیه نیز تاریخ مشترکی با این کشور دارد و مردم سوریه برادر مردم ترکیه محسوب می شوند و به همین دلیل ترکیه نمی تواند در مقابل تحولات سوریه ساکت بنشیند و یا به مردم سوریه پشت کند.

اردوغان در ادامه اظهارات تهدیدآمیز و مداخله جویانه خود به بشار اسد رئیس جمهور سوریه هشدار داد که راهی که وی دنبال می کند، بن بست است و توصیه ترکیه به اسد این است که تا دیر نشده از این راه برگردد.

وی افزود که ترکیه دیر یا زود حساب وقایع شهر حمص را از دولت دمشق خواهد پرسید.