به گزارش ايسنا، سيلويو برلوسكني، نخست وزير سابق ايتاليا كه ماه نوامر سال ۲۰۱۱ ميلادي به اتهام چندين رسوايي و ناآراميهاي بازار مالي در ايتاليا از سمت خود استعفا كرد، پيشتر نيز به اتهام فساد، تقلب مالياتي و پرداخت پول به يك روسپي زير سن قانوني براي داشتن ارتباط با وي، سه بار به صورت مجزا دادگاهي شده بود.

به نوشته روزنامه گاردین، نیکولو گدینی، وکیل برلوسکنی گفت: تمام این‌ها امکان پذیرند، ما عدد دادگاه‌های وی را گم کرده‌ایم! دادگاه آتی برلوسکنی قرار است ۱۵ مارس آغاز شود.

موارد اصلی این پرونده در مورد رسوایی بانکی برلوسکنی به دلیل اینکه تحقیقات در دست بررسی است، همچنان به صورت یک راز باقی مانده است.

برلوسکنی اتهامات را رد کرده و گفته که این اقدام از جانب روسای دادگاه میلان برای آزار وی صورت گرفته است.

نخست وزیر سابق ایتالیا همواره از دادستان‌ها به دلیل استفاده از نوارهای ضبط شده علیه خود شکایت کرده و گفته که از او جاسوسی می‌کرده‌اند.

اين در حالي است كه دولت وي تلاش ميكرد كه از افشاي موارد محرمانه در روزنامهها جلوگيري كند اما در اين اقدام ناكام ماند.