به گزارش افکارنیوز،

سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه اعلام کرده که مانعی در حضور نمایندگان مستقل اهل تسنن از سهمیه میشل عون رئیس جمهور لبنان نمی‌بیند.

وی در همین رابطه با ولید جنبلاط نماینده سابق پارلمان لبنان و علی حسن الخلیل وزیر امور مالی و معاون نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد.

در همین رابطه شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان مواضع این حزب را مجددا تشریح و تاکید کرد که حزب‌الله تمامی تسهیلات را برای تشکیل دولت از همان روز اول فراهم آورده و مطالبات خود را نیز از همان روز اول مطرح کرده است که یکی از این مطالبات حضور نمایندگان مستقل اهل تسنن در کابینه بوده است.

در شرایط کنونی گروه‌های لبنانی احتمال می‌دهند که موضع‌گیری سعد حریری مبنی بر پذیرش نمایندگان مستقل اهل تسنن از سهمیه میشل عون رئیس جمهور لبنان بتواند روزنه امیدی برای حل بحران کنونی در روند تشکیل دولت باشد.

در این میان جبران باسیل وزیر خارجه لبنان و رئیس فراکسیون جریان آزاد ملی در این کشور در حالی به عنوان میانجی حل بحران کنونی در روند تشکیل دولت مطرح شده که بنا بر اعدام ولید سکریه یکی از 6 نماینده مستقل اهل تسنن، تاکنون هیچ دیدار یا تماسی با نمایندگان عضو فراکسیون گفتمان مشورتی نداشته است و طرح‌های خود را برای آنها تشریح نکرده است. سکریه به نمایندگی از این فراکسیون تاکید کرد که اجازه نمی‌دهد با سازش‌هایی فراتر از حضور این جریان، مطالبات این گروه دور زده شود.

وی ادامه داد: اگر نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه اصرار به تعدد احزاب در ساختار سنی این کشور دارد، دست کم از میان 10 نماینده اهل تسنن خارج از جریان المستقبل دو وزیر باید در دولت حضور داشته باشد که یک وزیر از آنها متعلق به شش نماینده گفتمان مشورتی خواهد بود و چهار نماینده دیگر نیز می‌توانند یک وزیر داشته باشند.

گفته می‌شود که میشل عون رئیس جمهور لبنان اعطای حق وزارتی به نمایندگان مستقل اهل تسنن از سهمیه خود را پذیرفته است و تمایل دارد که این کرسی را به فیصل کرامی بدهد، اما جبران باسیل داماد وی از او خواسته است تا در این زمینه اندکی تأمل کند تا شاید او بتواند راه حل متفاوتی را ارائه کند.