به گزارش افکارنیوز،

«محمد البخیتی» در این خصوص گفت که سخن گفتن دشمن سعودی از آتش بس انسانی در الحدیده تنها یک خدعه است.

این مقام یمنی همچنین تأکید کرد: در واقع دشمن با مطرح کردن طرح آتش بس انسانی برای آماده سازی خود جهت انجام دور جدید تجاوز نظامی به الحدیده، مقدمه چینی می کند.

البخیتی تصریح کرد که تاکنون تلاش سعودیها برای اشغال الحدیده ناکام مانده و از این پس نیز راه به جایی نخواهد برد.