به گزارش افکارنیوز،

معترضان با شعار‌های " حملات نژاد پرستانه را متوقف کنید "، "اسلام هراسی و جنگ بس است "، " در مقابل نژاد پرستی باستیم "، " نه به نژاد پرستی نه به فاشیسم" با گذر از مسیر چند کیلومتری در خیابان‌های مرکزی لندن، مقابل ساختمان نخست وزیری انگلیس تجمع و خواسته‌های خود را بیان کردند.

در این تظاهرات قشر‌های مختلف مردم طیفی از خواسته‌ها را فریاد زدند و توجه دولت به آن‌ها را خواستار شدند.

سخنرآنان نیز در این مراسم با انتقاد از سیاست‌هایی که منجر به افزایش نگران کننده حملات نژاد پرستانه و ناشی از نفرت در انگلیس شده است یکی از عوامل مهم ان را اجرای سیاست ریاضت اقتصادی دانستند و بر ضرورت پایان دادن به ان تاکید کردند.

سخنرآنان افزودند: «اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و افزایش شمار فقیران موجب شده است زمینه برای گسترش فعالیت گروه‌های نژاد پرست و فاشیست فراهم شود و آنان به بهانه اینکه مهاجران عامل مشکلات جاری شده اند با آنان بستیزند.»

بسیاری از معترضان با بیان اینکه اجرای سیاست ریاضت اقتصادی مردم را به جان هم انداخته است توقف هر چه زودتر ان را خواستار شدند.

شماری از شرکت کنندگان در این تظاهرات با اشاره به افزایش اسلام هراسی و حملات ناشی از نفرت و نژاد پرستی در انگلیس پس از همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا از جمله علت‌های ان را سخنرانی‌های نفرت پراکن و ضد مهاجران در کارزا این همه پرسی دانستند.

یک شهروند انگلیسی که به همراه مادرش در این تظاهرات حضور یافته بود گفت: «من افتخار می‌کنم جزئی از این تظاهراتم که قشر‌های مختلف مردم در آن حضور یافته اند.»

وی افزود: «افزایش رفتار‌های ناشی از نفرت نگران کننده شده ما می‌خواهیم اجرای سیاست ریاضت اقتصادی که زمینه ساز اینگونه رفتارهاست و مردم را به جان هم انداخته است زوتر متوقف شود.»

در این تظاهرات یک خانم میانسال هم در حالیکه پلاکارد ضد نژاد پرستی در دست داشت درباره پیام این تظاهرات گفت: «پیام این معترضان این است که اینجا نباید به سرزمین فاشیست‌ها و نژاد پرستان و رفتار‌های ناشی از نفرت مبدل شود او افزود: با ادامه این روند اینجا به جولانگاه نژاد پرستان مبدل خواهدشد. یک جوان انگلیسی هم درباره خواسته خود گفت:: مردم با طیفی از خواسته‌ها در این تظاهرات حضور یافته اند.»

وی افزود: «ما می‌خواهیم فاشیست‌ها و نژاد پرستان را از خیابانهایمان جمع کنند و به آنان میدان ندهند.»

این جوان معترض گفت: «ما می‌خواهیم انتخابات زود هنگام برگزار و اجرای سیاست ریاضت اقتصادی که فقر را در این کشور گسترش داده است متوقف شود.»