به گزارش افکارنیوز،

سرتیپ مرعی حمدان کارشناس نظامی سوری با اشاره به ادامه تحرکات گروههای تروریستی علیه ارتش سوریه در استان ادلب و اطراف حلب و حماه آنرا عاملی برای پیچیدن طومار این تروریستها از طریق عملیات نظامی ارتش سوریه دانست.

وی افزود: کشته شدن ۱۸ سرباز سوری در نتیجه حملات گروههای تروریستی که آتش بس را نقض کرده اند و عدم توان کشورهای ضامن برای توافق این تحرکات مفهومش این است که لحظه عملیات نهایی به سرعت در حال نزدیک شدن است.

این کارشناس نظامی سوری گفت: ارتش سوریه همانطور که ما بارها گفته ایم در راستای خویشتنداری حرکت می کند اما به نظر می رسد که هدف این تحرکات کشاندن همه طرفها به جنگ در ادلب است خواه با هدف بهره برداری از تحرکات نظامی ارتش سوریه از نظر سیاسی یا با هدف نظامی با هدف وارد کردن تلفات بیشتر به ارتش سوریه.

مرعی حمدان بیان کرد: هدف تحرکات روسیه طی هفته های باقیمانده تا سال جدید میلادی کسب حمایت بین المللی بیشتر از مناطق کاهش تنش است که آغازی بر پایان تحرکات روزانه تروریستها خواهد بود. تنها راه این است که همه به مسئولیت خود عمل کنند. به مفهوم واضح تر باید تحریک کنندگان در تنگنا قرار گیرند و از بازی خارج شوند.

وی ضمن نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی آمریکا تاکید کرد: آمریکا تنها طرفی است که از این اقدامات تروریستها در ادلب سود می برد و بزرگترین کشور حامی این تروریستهاست و به دنبال شکست کشاندن پیروزی های نظامی ارتش سوریه و دستاوردهای سیاسی دمشق است.