به گزارش مهر، العربیه در خبری فوری به نقل از مقامات ترکیه گزارش داد که این کشور زائران ایرانی ربوده شده در سوریه توسط گروه های مسلح را تحویل گرفته و این افراد به زودی به ایران بازخواهند گشت.