به گزارش خانه ملت به نقل از العربیه، ممدوح اسماعیل نماینده سلفی (اسلامگرای افراطی) در پارلمان جدید مصر در جلسه روز گذشته (سهشنبه) با گفتن اذان، روند بررسی مسائل اخیر مصر را متوقف کرد که واکنش شدیداللحن رئیس پارلمان را به همراه داشت.

اسماعیل با واکنش شدید «سعدالکتاتنی» رئیس پارلمان مصر مواجه شد، الکتاتنی از وی خواست برای گفتن اذان و خواندن نماز به مسجد برود.

کتاتنی خطاب به اسماعیل گفت: پارلمان محل گفت‌وگو و بحثاست، تو از ما مسلمان‌تر نیستی و بیشتر از ما هم برای خواندن نماز عجله نداری.

کتاتنی افزود: آیا می‌خواهی با این اقدام توجه رسانه‌ها را به خود جلب کنی؟ تو یک وکیل محترم هستی، آیا به توجه دیگران نیاز داری؟

رئیس پارلمان مصر به اسماعیل دستور داد بنیشند و از ادامه این اقدام خودداری کند.

این در حالی است که هنگامی که اسماعیل شروع به گفتن اذان کرده بود، میکروفن وی از سوی مقام‌های پارلمان قطع شد.

این نماینده تندروی سلفی در توجیه این اقدام خود گفت به این دلیل اذان گفته است که هنگام ظهر و وقت ادای نماز ظهر بوده است.

وی افزود: ما در واتیکان زندگی نمی‌کنیم، ما در یک کشور مسلمان هستیم و نماز باید به وقت آن خوانده شود.

یک چهارم از نمایندگان مجلس نمایندگان مصر را نمایندگان سلفی تشکیل می‌دهند.
اسلام‌گرایان میانه‌رو «آزادی و عدالت» وابسته به اخوان‌المسلمین نیز ۴۷ درصد از کرسی‌ها را در اختیار دارد.

این نخستین مجلس نمایندگان مصر در چند دهه اخیر در این کشور است که با برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب شده است.