به گزارش ايسنا خريستوس پاتوتسيس، وزير دفاع يونان اعلام كرد: اين تصميم به منظور بستن راه ورود مهاجران غيرقانوني به اروپا اتخاذ شده است.

وزیر دفاع یونان افزود: طول این دیوار ۱۰ کیلومتر است و ارتفاع آن به دو و نیم متر می‌رسد. علاوه براین بر روی دیوار، از دو ردیف سیم خاردار مجهز به شوک الکتریکی و همچنین ۲۴ دوربین مداربسته جهت کنترل مرزها، استفاده خواهد شد.

براساس آمار موجود، تنها در سال ۲۰۱۱ ميلادي بيش از ۵۵ هزار مهاجر غيرقانوني در مرز يونان با ترکيه دستگير شدهاند.